Zajistíme komplexní dohled nad užíváním budov a zařízení. Dále pravidelné kontroly vyhrazených technických zařízení …

Zajistíme funkce energetika, sledování a vyhodnocování spotřeb energií, zpracování tendru …

Zajišťujeme pravidelné sečení a údržbu trávníků …

Zajistíme servis vašich aut o dohled nad nimi …

O nás


Naše společnost FM Control s.r.o zajišťuje technický provoz budov a s tím souvisejících služeb v oblasti údržby, úklidu, ostrahy a dalších oblastí. Naše společnosti je ideálním partnerem pro malé, střední firmy, ale i státní instituce (obecní úřady, nemocnice aj.)